NEN-3140

NEN 3140 Keuring & Inspecties

NEN 3140 keuringen en inspecties zijn erg belangrijk voor de veiligheid van uw medewerkers en bezittingen. Werken met of aan elektrische objecten brengt immers een zeker risico met zich mee. Een elektrische schok, elektrische verbranding, vlamboog, brand of explosie kan enorme gevolgen hebben. Onze NEN 3140 keuringen en inspecties bieden u de garantie dat uw installaties veilig kunnen worden gebruikt.

Overeenkomstig artikel 3 van de Arbowet moeten installaties veilig zijn én veilig te gebruiken zijn. Vaak wordt dit ook door verzekeringsmaatschappijen in hun polis omschreven. Eén van de manieren om aan de Arbeidsinspectie te kunnen aantonen dat de installatie veilig is, is door een inspectierapport te overhandigen waarin wordt aangeven dat er een inspectie is uitgevoerd overeenkomstig de methode die is beschreven in de norm NEN 3140. De NEN3140 inspectie is niet wettelijk verplicht maar wel noodzakelijk.